Προβολή ταινίας «La Patagonia rebelde»

Τετάρτη 10/10, στις 21:00
μαζευόμαστε στο στέγ★ από τις 20:00