Προβολή της ταινίας “Στην R’”

Παρασκευή 14 Δεκεμβρίου 9 μμ
προβολή της ταινίας “Στην R’”
Θα ακολουθήσει συζήτηση με τους δημιουργούς της ταινίας και στη συνέχεια, το bar της Παρασκευής.

Λίγα λόγια για την ταινία

Η ταινία Στην R' (αντιτίτλος ωδή στο γράμμα R που μπορεί να πάρει πολλές μορφές, Rock, Rap, Revolution κτλ) είναι μια ανεξάρτητη, no budget παραγωγή του 2017, που δημιουργήθηκε και διανέμεται με αντιεμπορευματικούς όρους. Βλέποντας την παρουσίαση της ταινίας παρατηρεί κανείς την απουσία ονομάτων ηθοποιών, συντελεστών, παραγωγών κτλ παρά μόνο "Κινηματογραφική Ομάδα – Στην R'". Τα ονόματα απουσιάζουν καθώς η ταινία είναι ένα ομαδικό αντιιεραρχικό εγχείρημα που φτιάχτηκε ως μια τέτοια ακριβώς πρόταση, δηλαδή δημιουργία μακριά από όρους δημοσιότητας, φώτων, credits, διαμεσολαβητών, εταιριών, χορηγών, κινηματογραφικών τρόπων και αυθεντίας, κινούμενη κυρίως από το μεράκι και την αγάπη για τη δημιουργία. Ξεκίνησε από μια μικρή ομάδα ανθρώπων που έλαβαν συλλογικά τις αποφάσεις για όλα τα στάδια της ταινίας και πλαισιώθηκε από φίλους, γνωστούς, συντρόφους και άγνωστους ανθρώπους που αγάπησαν τη λογική του εγχειρήματος. Περισσότερα όμως θα ακούσουμε από τους ίδιους τους δημιουργούς της, μετά την προβολή της ταινίας, σε μια ανοιχτή, χαλαρή συζήτηση στο Στεγαστρο.

Η ταινία πραγματεύεται ιστορίες πόλης, τη σύγκρουση ή τη σύμπλευση με την κανονικότητα, την εσωτέρικευση των εξωτερικών αντιφάσεων και αντίστροφα.

-Μπορούμε να φανταστούμε τον Σίσσυφο ευτυχισμένο-