Πορεία αλληλεγγύης στην κατάληψη Λέλας Καραγιάννη 37, τους κατειλημμένους και αυτοδιαχειριζόμενους χώρους αγώνα, τις κοινωνικές-ταξικές αντιστάσεις

Σάββατο 25 Οκτώβρη, 12μμ, Πλατεία Αμερικής

2014

Comments are closed.